Avanti Aalter | BESTUUR| JEUGDBESTUUR| TRAINERS| FEESTCOMITE|
| CLUBGESCHIEDENIS| ORGANIGRAM| SPORTIEVE VISIE|
 
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

______________________________________________________________________
Sportieve visie van de club

Afsprakennota

 • Speelsters en trainer zijn op training ten minste 5 minuten op voorhand in sportkledij op het terrein aanwezig.
 • Alle speelsters en de coach zijn 50 minuten voor de reservenwedstrijd op het terrein aanwezig. Taping en verzorgen van kwetsuren moeten vooraf gebeurd zijn.
 • De speelsters zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afwezig. Als ze afwezig zijn, moeten ze op voorhand de trainer verwittigen. Het is de taak van de trainer-coach de speelsters daarin te motiveren.
 • Bij kwetsuren zijn de speelsters in de mate van het mogelijke aanwezig op training en wedstrijd, zodat ze de voeling met de groep niet verliezen. Ze kunnen eventueel assistentie verlenen op training.
 • De trainer ziet erop toe dat de speelsters door hun stiptheid en hun gedrag de goede naam van de club hooghouden.

De ideale houding van wisselspeelsters: voor de speelsters van de 1ste divisieploeg en voor de speelsters van de 3de provincialer

 • Volg geïnteresseerd de wedstrijd, zodat je coach weet dat hij jou in vertrouwen kan inbrengen.
 • Geef geen kritiek op coach en medespeelsters.
 • Luister naar wat gezegd wordt tijdens de time-outs.
 • Wees paraat als de coach vraagt om op te warmen.
 • Zorg dat je klaar bent op het moment dat je moet inkomen (bv. kniebeschermers)
 • Bij een invalbeurt dienen de speelsters steeds alert en geconcentreerd te zijn.
 • Wees behulpzaam voor je ploeggenoten bij kampwisseling.
 • Probeer steeds om basisspeelster te worden, weliswaar op een sportieve manier.
 • Veins geen kwetsuren als je niet in de basis staat.

De visie van Avanti op jeugdwerking

De oorsprong van deze visie dateert van het begin van de jeugdopleiding van Avanti, d.w.z. van 1977, is op geregelde tijdstippen geactualiseerd en is de garantie geweest voor heel wat successen (zie palmares).

 • Wij proberen iedereen minstens 2 maal te laten trainen en 1 wedstrijd per week aan te bieden.
 • In de jeugdcompetitie krijgt iedereen de kans om mee te spelen: “Het heeft geen zin om kinderen mee te nemen naar wedstrijden en hen niet te laten spelen”. Alleen in de bekercompetitie stellen wij steeds ons beste team op.
 • De trainingsgroepen zijn steeds tamelijk beperkt ( voor dit seizoen: max 10 speelsters). Er zijn momenteel 15 trainsters/trainers voor 13 ploegen. Er is tussen de trainsters/trainers overleg en communicatie.
 • Er is ook overleg met de ouders. Wij verwachten dat de ouders actief deelnemen aan de clubwerking (ploegverantwoordelijken, vervoer, materieel opstellen en opbergen, scheidsrechters, …). Er wordt afgesproken met de ouders wie wat kan en wil doen. Ooit werd afgesproken dat als wij het organigram rond een ploeg niet ingevuld krijgen, deze ploeg niet in competitie wordt ingeschreven.
 • Het niet deelnemen aan een volleybaltraining of –wedstrijd zou nooit als strafmiddel door de ouders mogen gebruikt worden. Het ploegbelang zou moeten primeren.
 • Volwassen speelsters geven training bij de jeugd en sommige jeugdspeelsters spelen mee in de volwassen competitie. Dit geeft als voordeel dat er een min of meer hechte band bestaat tussen volwassenen en jeugd (zie de talrijke aanwezige jeugdspeelsters op de wedstrijden van A- en B-team).    

Kwaliteitszorg in de sportieve begeleiding

Het opdrijven van de kwaliteit kan gebeuren op verschillende niveaus. Avanti probeert daar werk van te maken.

 • De homogeniteit van de groepen: jongeren die kunnen presteren op hun niveau zullen beter groeien in hun sport (de kalender-leeftijd is niet noodzakelijk dezelfde als de biologische leeftijd!)
 • De accommodatie: die is in Aalter supergoed (met dank aan het gemeentebestuur)
 • De hulpmaterialen: zowel op gebied van sportuitrusting als van hulpmiddelen (kegels, hoepels, verschillende soorten oefenballen, nethoogte, aangepaste speelvelden, enz)
 • Het begeleidend kader: het kader kan men opsplitsen in een organisatorisch (bestuurlijk) kader en het technisch kader. De kwaliteit van de sportieve begeleiding staat of valt met de kwaliteit van het technisch kader. Daarom motiveert Avanti de trainsters en trainers deel te nemen aan de opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool van het Bloso (wij hebben momenteel 5 initiators, 3 B-trainers en 2 A-trainers)