avantiaalter Damesvolleybalclub

 

GDPR

Avanti Aalter Damesvolleybalclub VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens . De club houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Hieronder vind je een link naar onze privacyverklaring. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zie hier de volledige privacyverklaring